actuele marktsituatie

Update 01 november 2021

NeoSmart stopt definitief als energieleverancier op de Nederlandse markt

De afgelopen jaren heeft NeoSmart als kleine energieleverancier zich ingezet voor vergroening en duurzaamheid op de Nederlandse klein verbruikersmarkt.

Door het achterblijven van onze groeiambities op de kleinverbruikersmarkt is het klantenaantal zeer gering gebleven, en tot nul teruggelopen.

Gelet op de recente prijsontwikkelingen in de Nederlandse energiemarkt en de onzekere ontwikkelingen van deze markt in de nabije toekomst, is besloten om definitief als energieleverancier in Nederland te stoppen.

Hiertoe is door NeoSmart op 12 oktober J.l. een verzoek aan de ACM gedaan om de leveringsvergunning voor kleinverbruikers op te zeggen. Hetgeen resulteert in het effectief staken van de leveringsactiviteiten.

Met vriendelijke groet,

NeoSmart energie

Update 12 september 2021

Momenteel zijn de energieprijzen historisch hoog en zeer volatiel. De afgelopen weken zijn de energieprijzen in korte tijd meer dan verdubbeld en op dit moment is de prijsontwikkeling nog steeds zeer onzeker. Vanwege bovenstaande ontwikkelingen kunnen we u op dit moment geen verlengingsvoorstel aanbieden of nieuwe klanten accepteren.

De mogelijkheden op deze website zijn momenteel dan ook beperkt tot het benaderen van de klantenservice.

Met vriendelijke groet,

NeoSmart energie